English Version  Version française  Versiune româna


Consultanţă

 
 

Prezentare  

Consultanţă  

Distribuţie  

Valori  

Contact  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Servicii

Analiza de Piaţă

Studiu Cantitativ
Strategia de Marketing
Fidelizarea Clienţilor
Strategia de Internaţionalizare
Dezvoltarea sau Delocalizarea unei afaceri în România


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Prestaţiile descrise mai jos reprezintă majoritatea misiunilor realizate de consultanţii noştri pe piaţa românească. 


Analiza de Piaţă Roumanie

Simpla examinare a cifrei de afaceri a companiei dumneavostră nu este suficientă pentru a determina dacă aţi câstigat sau pierdut teren faţă de concurenţi. Răspunsul la acestă întrebare îl puteţi obţine în urma unei analize aprofundate a pieţei.

 • Identificarea diferitelor produse şi servicii disponibile pe piaţa românească şi evaluarea mărimii pieţei din punct de vedere al volumului şi al valorii.

 • Analiza concurenţială, identificarea principalilor jucători de pe piaţă “major players” precum şi a factorilor cheie de succes.

 • Analiza cotei de piaţă.

 • Indentificarea diferitelor canale de distribuţie.

 •  Analiza strategiei preţurilor precum şi a marjelor practicate.

 • Analiza şi structura costurilor calculate pe unitate de produs pentru bunurile importate.


Studiu Cantitativ

Obiceiurile de consum ale clienţilor, atitudinea acestora faţă de produse şi mărci, precum şi modul cum aceştia vă percep sunt esenţiale pentru dezvoltarea şi perenitatea companiei dumneavoastră. Oferta noastră cuprinde studii cantitative pe eşantioane reprezentative pentru grupul ţintă, acoperind patru domenii:

 • Satisfacţia consumatorilor: Studiu de măsurarea a gradului de satisfacere faţă de un produs sau un serviciu.

 • Geomarketing : Analiza notorietăţii mărcii dumneavoastră, analiza comportamentului consumatorului în diferite regiuni ale României, identificarea principalilor concurenţi pe care îi aveţi în fiecare regiune

 • Comunicare : Evaluarea impactului unei campanii publicitare în cea ce priveşte imaginea, poziţionarea, notorietatea şi monotorizarea mass-media.

 • Oferta Produs : Studiu pentru lansarea unui nou produs vizând intenţia de cumpărare, identificarea principalilor concurenţi şi a diferitelor canale de distribuţie.


Strategia de Marketing

Pentru a defini şi a implementa o strategie de marketing eficace şi adaptată societătii dumneavoastră, vă propunem patru etape:

 1. Analiza mediului, această etapă cuprinde: o analiză internă, identificarea punctelor tari şi a punctelor slabe ale companiei dumneavoastra în fiecare ramură de activitate, o analiză externă, identificarea oportunităţilor şi ameninţărilor prezente pe piaţă, şi o analiză globală a mediului de afaceri specific firmei dumneavoastră.

 2. Elaborarea strategiei, în această etapă stabilim cu precizie segmentele strategice ale pieţei ţintă pentru o pozitionare cât mai eficientă a produselor şi serviciilor oferite. Demersul de segmentare se realizează în trei etape cheie: identificarea segmentelor strategice, identificarea factorilor cheie de succes (şi a barierelor la intrare) şi măsurarea atractivităţii intrinsece a segmentelor. Pasul următor consistă în determinarea celei mai bune / ideale poziţionări a mărcii, în cea ce priveşte identificarea şi diferenţierea faţă de concurenţi.

 3. Obiective şi plan de actiunedupă analiza celor două etape precedente şi în strânsă colaborare cu diferitele persoane cheie din oraganizaţia dumneavoastră (director general, executiv, marketing, comercial şi şefi de departamente) stabilim obiectivele pe care compania îşi propune să le atingă: volum de afaceri, cotă de piaţă şi profit. Planul marketing indică, pentru fiecare acţiune comercială care va fi întreprinsă, ce se va face, când, de către cine, cu ce mijloace şi cu ce buget se va realiza. Deasemenea, acesta cuprinde mix marketing-ul pentru produs, preţ, canale de distribuţie şi modalităţi de promovare.

 4. Contul de profit şi pierdere previzional şi sistemul de control, în această ultimă fază stabilim o previziune cuantificabilă şi financiară pentru rezultatele aşteptate, realizăm un sistem de control, folosind tabelele de bord, care vă va permite, în mod regulat, să identificaţi abaterile faţă de previziuni.


Fidelizarea Clienţilor

Obiectivul este de a cuceri „clientul loaial” tratându-l într-o manieră privilegiată, utilizând programe de fidelizare sau diferite cluburi. Pentru clienţii „frecventi”, adică cei mai rentabili, trecerea de la un marketing tranzacţional la un marketing relaţional este esenţială. Oferta nostră cuprinde:

 • Analiza internă : dacă este cazul analiza programelor de fidelizare existente, analiza bazelor de date clienţi disponibile, definiţia termenului client „frecvent”, „regulat”  şi „ocazional” în raport cu activitatea principală a companiei dumneavostră.

 • Analiza externă: identificarea principalilor concurenţi, identificarea şi analiza programelor de fidelizare utilizate de concurenţi.

 • Elaborarea în strânsă colaborare cu diferitele persoane cheie din oraganizaţia dumneavoastră (director general, executiv, marketing, comercial şi şefi de departamente) a unei strategii marketing de fidelizare.

 • Realizarea unui plan de acţiune de fidelizare, acesta detaliază programele de fidelizare propuse, modalităţile de implementare, bugetul necesar şi rezultatele aşteptate.


Strategia de Internaţionalizare

Tendinţa de globalizare care caracterizează din ce în ce mai mult comerţul mondial va împinge şi companiile româneşti spre internaţionalizarea produselor şi serviciilor lor.

Pentru implementarea unei strategii de internaţionalizare compania trebuie mai întâi să analizeze mediul economic internaţional, pentru asta vă propunem trei etape:
 • Evaluarea impactului, determinarea riscurilor potenţiale şi identificarea diferitelor modalităţi de acţiune.

 • Analiza dinamicii internaţionale a activităţii companiei dumneavostră, identificarea atuurilor comerciale pentru produsele şi serviciile oferite şi anticiparea oportunităţilor sau ameninţărilor cu care se vor confrunta acestea pe piaţa externă.

 • Formularea obiectivelor şi planului de acţiune.


Dezvoltarea sau Delocalizarea unei Afaceri în România

Suntem alături de dumneavoastră în toate etapele deschiderii unei afaceri în România.

 • Demersuri administrative şi legale pentru a crea o structură în Romănia (redactarea statutului social şi obţinerea diverselor autorizaţii).

 • Organizarea de misiuni pentru responsabilii companiei dumneavoastră.

 • Identificarea partenerilor potenţiali, prezentarea produselor şi serviciilor oferite de compania dumneavostră.

 • Identificarea punctelor de vânzare cu potenţial ridicat.

 • Recrutarea personalului calificat.

 • Realizarea reţelei logistice necesare pentru distribuţia produselor.

 

Copyright © 2005 ELKO consulting

  Contact Termeni şi Condiţii